https://imgur.com/hawrBxf

Posledné novinky

Sledujeme nový trendy, snažíme sa priniesť náš profesionálny prehľad a nadhľad, tak aby bol výsledný efekt pretavený do príjemného pocitu.

Zadanie: na danú dispozíciu vypracovať sprievodnú dokumentáciu jednotlivé remeselné profesie (voda, elektro, alarm, stolár...), pričom zohľadniť v maximálnej miere požiadavky pani doktorky na stomatologické vybavenie, ale takisto pomerne jasnej predstave nábytku a fungovania v ambulanciách.

Zadanie: vyriešiť nevyhovujúci štandard ambulancie, zlepšiť celkový pocit útulnosti v ambulancii. Vyriešiť spleť nepochopiteľných vodoinštalačných úkazov.

Zadanie: z ostatných priestorov vytvoriť novú ambulanciu pre kolegyňu, zameniť toalety nakoľko v jednej nie je umývadlo,

Zadanie: vytvoriť pracovnú časť na prezentáciu porovnania 4 typov odsávania, a zároveň mať funkčný malý post-processing pre 3D tlač, alebo inú laboratórnu alebo sevisnú činnosť.

Zadanie: navrhnúť maximálne skladové priestory a admin časť pre obslužný personál, a prípadne kanceláriu pre obchodných zástupcov.

Zadanie: do susediacej miestnosti vytvoriť z existujúcej čakárne vchod, a ku ružovému kreslu doladiť ružovú stenu. pojazdný kontajner na elektrokauter

Zadanie: navrhnúť nadčasovú a kliniku s dôrazom na príjemnú atmosféru

Zadanie: bolo riešené ešte pred fungovaním divízie EuDent DESIGN, takže návrhy boli riešené zároveň výstavby a zamýšľané, aby priestory spĺňali nielen prezentačnú funkciu ale boli jednoduché bez zložitého dizajnového prepracovania ale s dôrazom na kvalitné prevedenie ako napr. pracovné dosky z technického kameňa, striekaných čiel a pod. Takisto...