https://imgur.com/hawrBxf

Zubná ambulancia Prešov

16.01.2023

Zadanie: vyriešiť nevyhovujúci štandard ambulancie, zlepšiť celkový pocit útulnosti v ambulancii. Vyriešiť spleť nepochopiteľných vodoinštalačných úkazov.

Návrh: ambulancia navrhnutá okrem nového dizajn-manuálu aj funkčne z iného pohľadu, usporiadania a fungovania. Nakoľko prevádzka má svoje zabehnuté zvyklosti návrh prispôsobený existujúcim potrebám a zvyklostiam.

Realizácia: prebehla v januári za tri týždne, bol priestor vyprataný a pripravený na práce, identifikované rozvody vody a odpadov, natiahnuté nanovo komplet elektrika, vykožované, omaľované, položená nová vinylová podlaha namontovaný nový nábytok a osadené kreslo Intego. Nový dizajn dodal ambulancii vzdušnosť, dostatok úložného priestoru a pracovaného priestoru.