https://imgur.com/hawrBxf

Riešenia

Vašu ambulanciu, Vám vieme zariadiť prostredníctvom dvoch služieb.

Jednoduchšia  t.j. nevyhnutné body vyplývajúce a ovplyvňujúce správnu inštaláciu stomatologickej súpravy, alebo komplexne, ako celú ambulanciu tzv. na kľúč.

"Kreslo"

1. Asistencia pri výbere a konfigurácií kresla 

Odborné poradenstvo z portfólia výrobcu, poznatky z praxe, predvedenie v showroome.

+

2. Dispozičná štúdia realizovateľnosti

Konzultácia priestorov z hľadiska prevedenia t.j. umiestnenia kresla a ostat. technológií z ergonomického hľadiska, s prihliadnutím na možnosti vody, odpadu, elektriky a pod, podľa dodaných podkladov od zákazníka, (Tu sa nerieši ešte návrh a dizajn ale len prvoplánová predstava)


"Ambulancia"

riešenie AMBULANCIA, obsahuje samozrejme predošlé položky ako KRESLO, ale okrem nich poskytujeme ostatné fázy potrebné na realizáciu a to:

+

3. Organizačná architektúra a work-flow v ambulancii

Hrubé skice priestorov, rozvrhnutie, usporiadanie a využitie miestností do funkčného a ergonomického celku. Navrhnutie viacerých variant využitia a prevedenia daného priestoru.

+

4. Presné osadenie kresla a rtg vzhľadom na ergonómiu práce

Presné osadenie kresla vzhľadom na následné inštalácie ostatných stom. technológií, funkčné zóny ako čakáreň, amb, denná miestnosť...,  ale aj stolárske prvky na mieru.

+

5. Asistencia výberu materiálov, farieb, prevedenia....

Po konzultácií, zosúladenie výber prvkov do ideálneho / harmonického / dizajnového celku,  výberu materiálov, prezentácie vzoriek a vytvorenie dizajn manuálu.

+

6. 2D/3D návrh a vizualizácia priestorov

Vypracovanie 2D pôdorysných návrhov, 3D návrh z dizajnového CAD softwaru v jednoduchom výstupe, a scénická vizualizácia priestorov.

+

7. Technické listy pre jednotlivé profesie (murárske, elektrikárske, inštalatérske...)

Prvky vykótované v pôdoryse ako napr. zvyslé nosné konštrukcie, elektro/vodo-inštalačné prvky a pod.

+

8. Asistencia pri realizácií

Osobná/telefonická/skype konzultácia / výber , alebo pravidelné návštevy na mieste realizácie, aktuálne riešenie problémov a nových skutkových stavov.

+

9. Realizácia

Práce vyplývajúce z obchodného vzťahu Vám zabezpečia naši servisní technici, ale okrem toho v prípade ak nemáte svojich realizátorov ostatných  prác, vieme Vám zabezpečiť našich overených partnerov.

=


Objednajte si naše služby