https://imgur.com/hawrBxf

O nás

EuDent Design, je nový projekt v rámci firmy EuDent s.r.o., ktorý vznikol síce na podnet prevádzkovo-technických potrieb, čiže jednoduchšej a predvídateľnejšej inštalácií našich zariadení, ale až následne sa začal formovať tento systém vyplývajúci z reálneho života. 

A síce, 

že jednotlivé fázy zariaďovania ambulancií a kliník sú tak prepojené, že predikcia bezproblémovej a rýchlej inštalácií technológií je ovplyvňovaná a závislá na predošlých a následných etapách realizácie, a tak je potrebné sa na tieto činnosti pozerať ako na celok. 

To znamená, 

že všetky fázy realizácie od prvej po poslednú, musia byť premyslené a doladené už na úplnom začiatku tak, aby jedna zohľadňovala tú druhú a tak na konci bol výsledok nielen pekná ale aj funkčná a ergonomická ambulancia/klinika.

Michal Škumát

dizajnér