https://imgur.com/hawrBxf

Zubná ambulancia Prešov

22.08.2022

Zadanie: z ostatných priestorov vytvoriť novú ambulanciu pre kolegyňu, zameniť toalety nakoľko v jednej nie je umývadlo, 

Návrh: vytvoriť funkčné zóny s prihliadnutím na obmedzujúci počet okien, preto sme staršiu ambulanciu opticky/nábytkovo oddelili a využili ako časť na sterilizáciu, toalety pre Dr. ktorá bola bez umývadla sa prerobila aby bol dostatok miesta aj na malé umývadlo a zároveň aby bolo pri amb. (tým pádom nebolo potrebné zamieňať za druhé na chodbe čakárne) v ostatných priestoroch dispozícia zmenená tak, aby tam vyšiel aj priestor na dennú miestnosť.

Realizácia: bola bohužiaľ nepredvídateľne obmedzená prenajímateľom a keďže sa nemohlo ísť postupne prerobením ostatných priestorov a následne prerobením pôvodnej starej ambulancie, pani doktorka bola nútená upustiť od dizajn-manuálu a riešiť skladové materiály a taktisto nábytkové zostavy zo Švédska. Napriek tomu je dispozične priestor riešený v pôvodnom návrhu čo zabezpečuje pani doktorkám dostatok miesta v oboch ambulanciách, vyriešené zázemie a celková spokojnosť s našimi službami.