https://imgur.com/hawrBxf

Pobočka Martin

01.06.2017

Zadanie: bolo riešené ešte pred fungovaním divízie EuDent DESIGN, takže návrhy boli riešené zároveň výstavby a zamýšľané, aby priestory spĺňali nielen prezentačnú funkciu ale boli jednoduché bez zložitého dizajnového prepracovania ale s dôrazom na kvalitné prevedenie ako napr. pracovné dosky z technického kameňa, striekaných čiel a pod. Takisto zázemie  v prípade školení alebo prezentácií na občerstvenie prostredníctvom coffee-breaku.

Návrh: vypracovaný zhotoviteľom stolárskych častí po konzultovaný s našim vedením. Vizualizácie som vytvoril len spätne pre predstavu tvorby vizualizácií.

Riešenie: dostatočne veľký, vzdušný showroom so školiacou časťou, schopný hosťovať nielen potenciálnych záujemcov ,ale aj bežne 8-12 osôb na prezentácie / školenia / work-shopy