https://imgur.com/hawrBxf

Mini labák Martin

05.04.2022

Zadanie: vytvoriť pracovnú časť na prezentáciu porovnania 4 typov odsávania, a zároveň mať funkčný malý post-processing pre 3D tlač, alebo inú laboratórnu alebo sevisnú činnosť.

Návrh: pracovná linka so zakomponovanou všetkou potrebnou technológiou, ako odsávacie hlavice, ale takt aj samotné odsávanie, miešačka, vytvrdzovačka, odkalovačka, vzduch a pod.

Realizácia: zachovanie čo najbližšieho vizuálu s ostatnými priestormi, pričom náročnosť vyhotovenia funkčnosti mať dostatočne podchytenú v podkladoch pre stolára.