https://imgur.com/hawrBxf

Pobočka Košice

28.02.2022

Zadanie: navrhnúť maximálne skladové priestory a admin časť pre obslužný personál, a prípadne kanceláriu pre obchodných zástupcov.

Návrh: bol pozmenený o dodatočné vytvorenie malého showroomu 5x5 s funkčným kreslom a OPG, pričom skladový priestor oproti predchádzajúcim m2 v predošlých priestoroch bol strojnásobený s potenciálom zväčšenia, vytvorená samostaná časť s dostatočným prehľadom a dosahom pre kolegyňu obsluhujúcu sklad a administratívnu časť. Okrem toho office pre obchodných zástupcov, dostatočné miesto pre servis a back-office, príjem/odosielanie tovaru.

Riešenie: ktoré spĺňa potreby každého pracujúceho na pobočke, a zároveň bola zachovaná funkcia priamej obsluhy došlých zákazníkov, pričom počas vybavovania alebo návštevy je možnosť priamo vydieť stomatologickú súpravu, OPG prípadne iné technológie. Okrem toho vytvoriť miesto na pracovné stretnutia alebo neformálne rohvory pri coffee-break sedení, na príjemnom mieste, ktoré nebudí dojem sterilnosti.