https://imgur.com/hawrBxf

Vaša ambulancia

má veľké možnosti

Čo Vám ponúkame

Konfigurácia kresla

kvalifikovaná pomoc pri výbere výbavy kresla práve pre Vaše potreby

Dispozičnú štúdiu

rozvrhnutie nového priestoru alebo zmena existujúcich na funkčné zóny s ergonómiou

Prevedenie

zorientujeme Vás v množstve materiálov a ich kombinácií pre dosiahnutie požadovaného efektu

2D/3D a vizualizácie

navrhnutie jednotlivých priestorov, sietí, inventáru

Služby

zabezpečíme podklady k realizácií, prípadne realizačné firmy jednotlivých profesií

Investorský dozor

dohľad a konzultácia pri realizácií s jednotlivými profesiami

Naše služby ktoré riešia

KRESLO


asistencia pri výbere a konfigurácií stomatologickej súpravy

+

dispozičná štúdia realizovateľnosti

AMBULANCIA


asistencia pri výbere a konfigurácií kresla ("Kreslo")

+

dispozičná štúdia realizovateľnosti ("Kreslo")

+

organizačná architektúra a work flow v ambulancii

+

asistencia výberu materiálov, farieb, prevedenia....

+

2D/3D návrh a vizualizácia priestorov

+

technické listy pre jednotlivé profesie

+

asistencia pri realizácií

+

realizácia


Posledné novinky

Zadanie: na danú dispozíciu vypracovať sprievodnú dokumentáciu jednotlivé remeselné profesie (voda, elektro, alarm, stolár...), pričom zohľadniť v maximálnej miere požiadavky pani doktorky na stomatologické vybavenie, ale takisto pomerne jasnej predstave nábytku a fungovania v ambulanciách.

Zadanie: vyriešiť nevyhovujúci štandard ambulancie, zlepšiť celkový pocit útulnosti v ambulancii. Vyriešiť spleť nepochopiteľných vodoinštalačných úkazov.

Zadanie: z ostatných priestorov vytvoriť novú ambulanciu pre kolegyňu, zameniť toalety nakoľko v jednej nie je umývadlo,


 

Kreslo je len začiatok...

a keďže vieme, že dnešná stomatológia má obrovské možnosti, tak ako najväčšia a najskúsenejšia spoločnosť na Slovensku, Vám zabezpečíme kompletné vybavenie Vašej ambulancie,  ktoré nájdete na našej domovskej stránke www.eudent.sk